วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การเตรียมตัวก่อนเรียน

1. นำหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่โรงเรียนแจกให้มาทุกครั้ง
2. นักเรียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกอีเมล์ของ Gmail
3. ลงทะเบียนเรียนที่ https://docs.google.com/forms/d/1SdqBqq6pKdeNkYC6evX094tvcjnsBVG2CDAMscDc764/viewform
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น